Pioners a la Mediterrània

A Catalunya, es consumeixen cada dia 9 milions d’envasos de begudes d'un sol ús. Sabies que d'aquests, 5,5 millions acaben abocats, incinerats o dispersats en l’entorn?

Ara, a Cadaqués, tenim l’oportunitat de fer-ho millor, d’evitar aquest impacte ecològic i de convertir-nos en es primer municipi de la Mediterrània que fa una prova pilot des sistema de retorn d’envasos de begudes.

Es gest de retornar l'envàs al comerç és es que ja fèiem servir fa anys i, actualment, és un sistema que s'ha implantat amb èxit a 40 països i regions del món (Alemanya, Noruega, Canadà, Suècia, Nova York, Dinamarca, California...) on es reciclen fins el 98% de ses envasos de begudes.

Donant-li un valor de 5 cèntims, l'envàs deixa de ser un residu i és converteix en un recurs, i el sistema contribueix a que es nostre entorn estigui molt més net. Amb sa prova pilot, serà molt més difícil trobar envasos abandonats al poble, a ses plages o al parc natural del Cap de Creus.

Retornant ses envasos de begudes al punt de venda assegurem un màxim reciclatge al triplicar es nivells de recollida selectiva, tot reduint sa contribució al canvi climàtic i sa necessitat d'abocadors i d'incineradores.