El procés de recuperació dels envasos

Tuesday 21 May 2013

En un Sistema de Retorn, com el que s'està provant a Cadaqués, el material aconseguit de llaunes i ampolles és de la primera qualitat i pot ser reciclat en d'altres envasos de begudes. Així és el procés que fa d'un envàs usat un nou envàs, una realitat que amb el sistema actual de contenidors és impossible.

Les bosses de llaunes arriben a la planta de comptatge amb una etiqueta que identifica la seva procedència. 

Els envasos son abocats a la màquina procesadora per quantificar i valorar el tipus d'envàs i el seu material.

L'ordinador de la màquina llegeix el codi de barres de l'envàs i de seguida identifica el tipus de llauna i la seva procedència. Tots els envasos estan traçats en tot moment.

Un cop comptats i identificats, els envasos son expulsats directament a unes cubes.

Un altra màquina compacta i separa els envasos en funció del tipus de material.

Les llaunes d'alumini i ferro compactades.

Les ampolles de plàstic PET compactades.

Les bales compactades dels diferents materials amb un material de primera qualitat, net i sense cap impropi.

Detall d'una bala d'alumini.

Detall d'una bala de ferro.

Detall d'una bala de plàstic.

Thursday 11 July 2013

Gràcies Cadaqués!

El 10 de juliol, data límit per retornar els envasos a la prova del Sistema de Retorn d'envasos a Cadaqués, l'experiència pilot ha arribat a la seva fi. La bona voluntat dels cadaquesencs i les cadaquesenques han fet possible l'èxit de la prova, tant quantitatiu com qualitatiu. En breu, es faran públics els resultats de la iniciativa.


Monday 7 January 2013

La prova pilot de Cadaqués arriba a la seva fi

El passat diumenge 30 de juny va concloure la prova pilot del Sistema de Retorn d'envasos a Cadaqués, tot i que els envasos és podran retornar fins el dia 10 de juliol. De moment, la xifra globlal d'envasos recuperats arriba fins els 78.697.