Envasos a retornar

 
 
 

Es dipòsit s'aplica a ampolles de plàstic de menys de 3 litres i llaunes d'aigües, sucs, refrescs i cerveses.

Quan compres una beguda, pagues un dipòsit de 5 cèntims per l'envàs.

En retornar l'envàs buit a qualsevol de ses establiments col·laboradors, manualment o a través d'una màquina, recuperes es valor d'aquest dipòsit.

Sa prova pilot durarà del 15 d'abril al 30 de juny i es sistema de retorn conviurà amb es contenidor groc, on s'han de dipositar la resta d'envasos i embolcalls que no siguin aquests envasos.

Volem fer de Cadaqués el poble més net de Catalunya i perquè sa prova pilot sigui un èxit és necessària sa participació i es compromís de tothom.